Bestuur

 

Eveline Knoors

Eveline Knoors

Secretaris

Sinds mei 2022 is Eveline Knoors secretaris van Volkstuinvereniging Sittard. Zij nam deze rol over van haar voorganger; Ad Canton.

E-mail: secretariaat@vtv-sittard.nl

Taken:

 • Ondersteunt de voorzitter,
 • Stelt de vergaderdata vast,
 • Stelt vergaderagenda’s op,
 • Roept vergaderingen bijeen,
 • Notuleert vergaderingen,
 • Communiceert namens de vereniging.
Hub Mooren

Hub Mooren

Penningmeester

Sinds mei 2022 is Hub Mooren penningmeester van Volkstuinvereniging Sittard. Hij nam deze rol over van zijn voorganger; Jos Bongers.

E-mail: penningmeester@vtv-sittard.nl

Taken:

 • Beheert geldmiddelen,
 • Voert de financiële administratie,
 • Voert de ledenadministratie,
 • Stelt jaarlijkse begroting en jaarrekening op,
 • Factureert,
 • Verstrekt informatie aan de kascontrolecommissie.

 

 

Margriet Garaj

Voorzitter

Margriet is voorzitter sinds december 2023. Daarvoor vervulde zij deze functie als waarnemer.

E-mail: secretariaat@vtv-sittard.nl

Taken:

 • Leidt de vereniging,
 • Leidt vergaderingen,
 • Faciliteert besluitvorming,
 • Adviseert,
 • Vat vergaderingen samen,
 • Ziet toe op het nakomen van gemaakte afspraken.

Overige bestuursleden:

 • Marianna Bandi
 • Monique Cortel

Taken:

 • Ondersteunen Dagelijks Bestuur,
 • Ondersteunen beleid en uitvoering daarvan.