Welkom bij Volkstuin vereniging Sittard

De Volkstuinvereniging Sittard is  op 7 maart 1978 opgericht

In het stadsdeel Sittard beheert de vereniging 12 complexen. Eind 2023 waren er 380 leden geregistreerd. Verheugend is dat het aantal vrouwelijke leden de laatste jaren groeiende is. Veel  gepensioneerden staan op de ledenlijst. Dat neemt niet weg dat óók twintigers en dertigers de weg naar onze vereniging hebben gevonden. Het multiculturele aspect van de vereniging vindt zijn weerslag in de grote diversiteit van het ledenbestand en vormt als zodanig een waardevolle bijdrage.

Tuinieren is zowel voor lichaam als geest een gezonde bezigheid. Het hoofd even leeg maken door lekker te wroeten in je “eigen” stukje moeder aarde, geeft een heerlijk, voldaan gevoel. De groenten worden veelal biologisch geteeld en ze zijn natuurlijk altijd vers. Het is een ideale activiteit voor mensen die gezonde, zelf verbouwde en dus gecontroleerde voeding prefereren boven industriële massaproductie.

Volkstuinen vervullen een belangrijke sociale functie. Er ontstaan tijdens het tuinieren immers prettige sociale contacten met collega tuinders. Voor velen geldt de slogan: een dag niet getuinierd is feitelijk een dag niet geleefd. Nieuwe leden moeten zich wel realiseren dat het huren en onderhouden van een volkstuin wekelijks enige uren in beslag neemt. Er komt meer bij kijken dan alleen zaaien en oogsten; geregeld onkruid wieden is zonder meer noodzakelijk!

Ook tuinanalfabeten zijn van harte welkom bij onze vereniging; nieuwe leden worden steevast met woord en daad, door enthousiaste tuinliefhebbers ondersteund. 

Leden

Complexen

Eigen tuin?

Doel van de vereniging: Het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin van het woord.
De vereniging wil dit doel bereiken door onder meer:

  • het trachten te verkrijgen van geschikte terreinen bestemd voor volkstuinen, zo mogelijk met een permanent karakter
  • het beheren van één of meerdere complexen
  • het aankopen van zaden, plantgoed en andere tuinbenodigdheden
  • het delen van kennis, ervaring en enthousiasme door middel van een website